Workshops en trainingen


Assertiviteitstraining: Assertief Optreden en Communiceren

Helder communiceren over uw belangen en ideeën

Voelt u zich soms onzeker om uw mening en ideeën naar voren te brengen tijdens een gesprek of bijeenkomst? Herkent u het gevoel dat u soms niet kunt uiten en dichtklapt tijdens een belangrijk gesprek ? Of heeft u juist de neiging om te snel en misschien te fel te reageren? In deze assertiviteitstraining leert u met respect voor uw gesprekspartner(s), uw belangen en ideeën op een natuurlijke en conflictloze manier naar voren te brengen. U leert sterker en zelfbewuster communiceren en komt weer in balans met u zelf.

Doelgroep

Deze assertiviteitstraining is bedoeld voor een ieder die op een zelfverzekerde manier mensen en situaties wil benaderen.

Resultaat

Na het volgen van deze training bent u in staat om assertief en zelfverzekerd te communiceren. U heeft geleerd om te gaan met weerstanden en u kunt op een bewuste, heldere en effectieve manier uw belangen en uw mening en ideeën vertegenwoordigen.

Persoonlijk effectiviteitstraining

Training voor versterking van uw kwaliteiten en effectiviteit

U heeft het gevoel dat uw talenten beter tot hun recht kunnen komen. Daarom wilt u uw functioneren verder verbeteren. De training Persoonlijke effectiviteit biedt een intensieve leergang waarin u uw persoonlijke kracht versterkt en ontdekt wat u ervan weerhoudt om optimaal te presteren en in balans te zijn.

Thema's die aan bod komen:

* versterken van uw persoonlijke kracht

* grip krijgen op hindernissen, dilemma’s en persoonlijke problemen

* in kaart brengen van uw kwaliteiten en belemmeringen door middel van een biografie

Doelgroep

Deze persoonlijk effectiviteitstraining is speciaal bedoeld voor een ieder die weer in balans wil komen voor, na of tijdens een burnoutsituatie.

Resultaat:

In balans zijn en terug in je kracht.

Weerbaarheidstraining voor volwassenen

De weerbaarheidstraining is bestemd voor iedereen die te maken krijgt met fysieke en verbale agressie. Tijdens de weerbaarheidstraining wordt gebruik gemaakt van het ABC-concept. De A staat voor Alert zijn. In dit onderdeel leert u de situatie in te schatten en te bepalen wat de eigen positie is. De B staat voor Boundaries/Borders, feitelijk hebben we het over grenzen stellen door middel van houding, stem, mimiek en bewegingen. De C staat voor Combattechnieken, u leert hierbij om te gaan met agressie door zelfverdedeging.Met A en B wordt 98% van alle problemen opgelost, maar met C is slechts 2%.


Doelgroep

De training is bedoeld voor particulieren en voor medewerkers voor organisaties die hiermee te maken hebben.

Resultaat


Het vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen, zodat u op een postieve manier 'jezelf kunt zijn' in verschillende situaties.Goed stemgebruik en goede ademhaling, positief denken, eigenwaarde en zelfvertrouwen, Nee en Ja zeggen, omgaan met negatieve gebeurtenissen, omgaan met faalangst, ontdekken van je eigen kracht, je veilig voelen in je lichaam, sterker lichaam in een sterkere geest (BALANS)

Weerbaarheidstraining voor kinderen


De weerbaarheid van kinderen is, net als bij volwassenen, belangrijk voor het algehele functioneren. Immers, een weerbaar kind durft eerder zichzelf te zijn en zit beter in zijn/haar vel dus in balans. Deze weerbaarheidstraining voor ieder kind geschikt, want deze training maakt een kind niet alleen zelfverzekerder, maar ook een stuk sterker, zowel fysiek als mentaal. En fysiek en mentaal lekker in je vel zitten maakt dat je meer vertrouwen hebt in jezelf.

Doelgroep

De training is bedoeld voor kinderen die gepest werden op school of in de buurt, zich niet zeker voelden, last hebben van de echtscheiding van hun ouders, zichzelf niet durven te uiten, bang zijn om te gaan slapen, niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, in een onprettige leefsituatie verkeren, heel graag sterker wilde worden, individuele aandacht zoeken

Resulaten

Het kind leert zichzelf te zijn, voor zichzelf op te komen en kan grenzen aan te geven en te bewaken. Letterlijk en figuurlijk staat het kind steviger in haar/zijn schoenen, het kind kan goed omgaan met angsten, het kind kan grenzen verleggen en geeft niet snel op en tot slot kan het kind negatieve gebeurtenissen een plek geven.

De weerbaarheidstraining kan zowel in groepsverband als individueel gevolgd worden.

 

Psychische problemen raken ons allemaal

Wist u dat ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland psychische klachten hebben? Dat kan bijvoorbeeld stress zijn, maar ook een ernstige eetstoornis, angststoornis, depressie of langdurige rouw om het verlies van een dierbare.

 

Contact

Telefoon Myrian: 0642722692


E-mail: contact@abcbalans.nl


KVK-nummer: 50463438