Waarom


 

Meer dan 30.000 mensen per jaar raken door psychische klachten langdurig arbeidsongeschikt, waarvan 9000 (30%) door stress en overbelasting veroorzaakt wordt.

Van de Nederlandss beroepsbevolking heeft 10% last van burn-out-verschijnselen en 12% van de huisartsbezoeken hebben te maken met stressklachten. De kosten van ziekteverzuim kunnen voor werkgevers oplopen tot enorme bedragen. Bron: CBS

Stress is een veelvoorkomend verschijnsel waar we allemaal mee te maken krijgen. Op zich is stress is niet schadelijk voor de gezondheid en kan het zelfs zorgen voor betere prestaties. Wanneer het echter een ongezonde vorm aanneemt, kan stress op de lange duur leiden tot burnout, depressie en ernstige lichamelijke klachten.


Om ernstige gevolgen van stress te voorkomen is het belangrijk om in een vroeg stadium in te grijpen. Onderzoek wijst uit dat wanneer er na de ziekmelding van een werknemer binnen acht weken een plan van aanpak wordt opgesteld, de kans op volledige werkhervatting twee keer zo groot is dan wanneer dit niet gebeurt.


                       

 

Psychische problemen raken ons allemaal

Wist u dat ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland psychische klachten hebben? Dat kan bijvoorbeeld stress zijn, maar ook een ernstige eetstoornis, angststoornis, depressie of langdurige rouw om het verlies van een dierbare.

 

Contact

Telefoon Myrian: 0642722692


E-mail: contact@abcbalans.nl


KVK-nummer: 50463438