Werk of Privé


 

U kunt bij ABC Balans als particulier of via een opdrachtgever (werkgever, reïntegratiebedrijf, UWV of gemeente) gebruik maken van coaching, training en/of therapie. Komt u op particuliere basis, en heeft u een aanvullende ziektekostenverzekering, dan zijn er mogelijkheden voor vergoedingen. Als u via u werkgever of opdrachtgever coaching wilt volgen, dan wordt een offerte op maat gemaakt.

Werkgevers, opdrachtgevers kunnen rechtstreeks een offerte op maat aanvragen. Na een intake wordt een plan van aanpak en een offerte samengesteld. Vervolgens start het traject en tijdens het traject krijgt de werkgever/opdrachtgever een tussenrapportage en eindrapportage.*ABC Balans is lid van de beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen (VBAG). Sinds 1984 zorgt de VBAG dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Tevens is ABC Balans in het register van de RBNG opgenomen (register voor zorgverzekeraars). De therapeuten die ingeschreven staan in dit register, zijn aangemeld door de beroepsorganisaties. Die dragen primair de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van deze therapeuten.
                                 

 

Psychische problemen raken ons allemaal

Wist u dat ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland psychische klachten hebben? Dat kan bijvoorbeeld stress zijn, maar ook een ernstige eetstoornis, angststoornis, depressie of langdurige rouw om het verlies van een dierbare.

 

Contact

Telefoon Myrian: 0642722692


E-mail: contact@abcbalans.nl


KVK-nummer: 50463438